Türk Eczacıları Birliği Perspektifinden COVID-19’la Mücadelede Zayıflıklar ve Güçlü Yanlar Bilgi Notu