Avrupa İçin Bir Ortak İlaç Stratejisi: Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) Tutum Belgesi